Heroj štakora u pomoć! ‘Heroji štakori’ su štakori koji su osposobljeni za traženje aktivnih nagaznih mina skrivenih u ratom zahvaćenim zemljama. Ovi herojski glodavci zaposleni su u raznim zemljama zahvaćenim minama poput Angole, Mozambika i Tanzanije, s nevjerojatnim rezultatima.

Ti su štakori osposobljeni za struganje tla kad osjete TNT. Nagazne mine mogu osjetiti 20 puta brže od ljudi.



Iako na svijetu još uvijek postoji oko 110 milijuna nagaznih mina, ovi herojski štakori definitivno čine razliku. Nedavno , Mozambik se nedavno mogao najaviti 'bez nagaznih mina' uz pomoć ovih glodavaca.

POGLEDAJTE SLJEDEĆE: Hippo protiv najvećih predatora Zemlje

Pogledajte što se događa kad se nilski konj križa putem s nekim od najvećih afričkih grabežljivaca: